Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

 

Η Επιχείρηση ELLINSTORE σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω των περιγραφών των προϊόντων, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας, tablet, Laptop, Smartphone, γρήγορα και εύκολα (Το Ellinstore προσπαθεί ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων να απεικονίζουν ακριβώς αυτό που θα παραλάβετε, έτσι ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα λάθους παραλαβής).

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με το Ellinstore ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν το Ellinstore αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής, διαφορετικά τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο Service που παρέχει την εγγύηση ή σε περίπτωση που το Ellinstore παρέχει απευθείας την εγγύηση ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Η επιστροφή προς αντικατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. οδηγίες χρήσης, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (δηλαδή με όλα τα παρελκόμενα του).

Ενώ σε περίπτωση στην οποία το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό, ο τελικός πελάτης χρεώνεται τα έξοδα επιστροφής καθώς και το κόστος ελέγχου.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier ή στο κατάστημα που διατηρεί το Ellinstore στην διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 81, 60134, Κατερίνη, Πιερία.

Στις περιπτώσεις επιστροφής εντός εγγύησης μέσω courier, το Ellinstore βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής από και προς τον πελάτη του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από το Ellinstore άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, το χρηματικό ποσό πιστώνεται για αγορά οποιουδήποτε άλλου προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση, το προϊόν που επιστρέφεται, θα πρέπει να είναι σωστά και καλά συσκευασμένο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει λόγο μεταφοράς. Το Ellinstore δύναται να αρνηθεί την εγγύηση και έλεγχο των αντικειμένων που δεν είναι σωστά και καλά συσκευασμένα για την μεταφορά ως προληπτική δράση απέναντι σε ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγο αδυναμίας της παραπάνω οδηγίας.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA):

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. οδηγίες χρήσης, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον Πελάτη ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από το Ellinstore, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, αλλιώς σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς το Ellinstore. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων και επαναπροώθησης στον Πελάτη, του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν το Ellinstore.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη (Ακύρωση της Παραγγελίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του ν. 2251/94, σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής (φυσικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος και σε περίπτωση μη παροχής από τον προμηθευτή υποδείγματος δήλωσης υπαναχώρησης, εντός τριών μηνών (επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς επιβαρύνσεις εκτός από τα έξοδα επιστροφής).

Όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Ωστόσο, αν η λήξη της περιόδου υπαναχώρησης συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά. Τα έξοδα επιστροφής προς το Ellinstore βαρύνουν τον πελάτη σε κάθε περίπτωση.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:
 • Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί,
 • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ακουστικά, μικρόφωνα, μπαταρίες, Προστασία οθόνης Κινητά/Tablet, Μελανάκια, Toner, αθλητικά είδη ρουχισμού, smartwatch κ.α.
 • συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
 • Πώληση σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

Αίτηση υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός παραγγελίας, ημερομηνία αγοράς, ονοματεπώνυμο, κωδικός προϊόντος), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος. Δείτε εδώ: Έντυπο Δήλωση Υπαναχώρησης ή συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

Διαδικασία επιστροφής

Αν βρίσκεστε στον Νομό Πιερίας

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα μας στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 81, Κατερίνη. Εφόσον ελέγξουμε το προϊόν ότι βρίσκεται στην γνήσια συσκευασία του, θα σας προτείνουμε λύσεις για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας.

Αν παραλάβατε μέσω courier
 1. Θα πρέπει να συμπληρώσετε πριν την αποστολή το σχετικό «Έντυπο Επιστροφής» ή σε περίπτωση που δεν διαθέτετε υπολογιστή να τοποθετήσετε μέσα στη συσκευασία ένα έγγραφο στο οποίο μας παραθέτεται τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.
 2. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ή στην συσκευασία που παραλάβατε ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 3. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω μεταφορικής εταιρίας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη σε περιπτώσεις αναιτιολόγητης επιστροφής, εντός εγγύησης προϊόντα.
  *Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
Don`t copy text!